NARGIS
Ru En
NARGIS MAGAZINE
Həyat tərzi

Drowning in Passion

“Qadınlıq mənim əsərlərimdə araşdırdığım əsas mövzudur. Mən qadınlığı duyğuların dərinliyi və yaradılıcılıq mənbəyi kimi bir çox tərəflərdən dəyərləndirirəm. Su və təbii dünya kimi bir-birinə qarışan elementlər qadın psixikasını, onun intuitiv təbiətini və ətraf mühitimizlə və bir-birimizlə münasibətimizin əhəmiyyətini qeyd edir.”