NARGIS
Ru En
NARGIS MAGAZINE

Əlaqə

MÜJGAN GAFARZADE
Jurnalın direktoru
[email protected]
GÜZƏL KƏMALƏTDİNOVA
Veb-sayt üzrə direktor
[email protected]SONA NƏSİBOVA
Jurnalın məsul redaktoru
[email protected]Gülnara İsmayilova
Reklam üzrə menecer
g[email protected]NARGIS MAGAZINE
Tel.: +994 (12) 404 23 03/13
Faks: +994 (12) 492 50 13
[email protected]