NARGIS
NARGIS MAGAZINE
Simalar

Tərz ikonası: Mehriban Əliyeva

"Xoşbəxtlik vicdan və niyyətin təmiz olması, sevgi və xeyirxahlığın həyatın əsas qayəsinə çevrilməsidir"

"Həqiqi mərhəmət real işlər görülməsini, real məsələlərin həllini, konkret addımlar atılmasını tələb edir"

"Qadın hətta prezidentin xanımı olsa belə - hər şeydən əvvəl qadındır, ailədə sülhün, razılığın və məhəbbətin təminatçısıdır"

"Mən bilmirəm, insan həyatı niyə belə həssasdır. Bəlkə ruhun davamlılığının rəhni bundadır?"

"Dünyanı dəyişmək istəyim yoxdur. Mənə özümün dəyişməyim, ən yaxşı olmağım maraqlıdır. Fikrimcə, məşğuliyyət daha faydalıdır"

"Mənim üçün moda maraqlı yaradıcı bir prosesdir"

"Gec-tez hər birimiz daxili "mənliyimizi" əks etdirən görünüşü əldə edəcəyik"

"Biganəlik və laqeydlik ən dəhşətli xüsusiyyətdir. İnsanlıq hissini qoruyub saxlamaq lazımdır. Bu həmişə düzgün yoldur"

"Bütün dövrlərdə bəşəriyyət üçün sevgi nəfəs kimi tamamilə orqanik, zəruri və qaçılmaz hissdir"