NARGIS
Ru En
NARGIS MAGAZINE
Dəb

Fashion Touches Art

Yüksək moda əl əməyi ilə yaradılan tikiş sənət əsəridir. İllüstrator Anna Rogaçeva bu valehedici illüstrasiyalar seriyasında yüksək modanı sözün əsl və məcazi mənasında sənətlə müqayisə etdi.