NARGIS
Ru En
NARGIS MAGAZINE
Dəb

YÜKSƏKLƏRDƏ

RƏNGARƏNG ÇİÇƏKLİ APPLİKASİYALAR, TEKSTURLU NAXIŞ VƏ GÖZLƏNİLMƏZ HƏCMLƏR... MƏŞHUR KUTURYELƏR SƏNƏTLƏRİNƏ YÜKSƏKLİK STATUSUNU TƏHKİM EDƏRƏK BİZİM TƏXƏYYÜLÜMÜZÜ HƏYACANLANDIRMAQDAN YORULMURLAR.

screen_shot_2017-10-12_at_15.06.47

Giambatista Valli

screen_shot_2017-10-12_at_15.16.53

Victor & Rolf

screen_shot_2017-10-12_at_15.23.54

Fendi

screen_shot_2017-10-12_at_15.16.13

Atelier Versace

screen_shot_2017-10-12_at_15.15.39